All Time Best    

Hunter Hunted (2007)
Goh Cheng Teng, Lee Keng Siang,
Neo Jiet Shern
Ars Goetia (2008)
Lee Jianxing, Alvin Ng Wei Jin
 
Best 2010 Project    
   
Cleaner Cleaned (2010)
Felicia, Nguyen The Loan,
Nguyen Dinh Duy
   
     
Best 2009 Project
It's Over (2009)
Lim Fengjie, Yap Hong Kheng
     
Best 2008 Project    
Ars Goetia (2008)
Lee Jianxing, Alvin Ng Wei Jin
     
Best 2007 Project    

Hunter Hunted (2007)
Goh Cheng Teng, Lee Keng Siang,
Neo Jiet Shern
     
Best 2005 Projects    
The Accident (2005)
Hinh Tinh Thach, Truong Quoc Viet
iShirt (2005)
Zhang Xin, Cedric Manzoni, Wang Zhiyu
     
Best 2004 Projects    
The Reflection (2004)
Denny Iskandar, Jefry Tedjokusumo,
Lu Haiyun
Flying Mouse (2004)
Yang Guang, Zhang Xi, Zhou Yi Nan
Magic Glove (2004)
Zhang Xiaopeng, Shan Tao, Ding Feng


Updated: 15 December 2010