Base64 encodings

This page contains a few BMP pictures from which the image data section has been extracted and converted to base64. The pictures displayed on this page are encoded in PNG files because BMP files are not a web standard, so browsers are not required handle them.

Note that the base64 strings have been arbitrarily split in several lines. They are however meant to be used as a single string.

sonic 15 × 15 pixels
B+AAAE8YAAB+5AAAfBQAAD++AAAO2gAA/toAAH7aAAB/PgAAP/wAAAj8AAAJ
/AAAH+QAAD+AAAAAAAAA
 
mario 15 × 15 pixels
AAAAAAfgAAAMEAAAGPgAADn8AAB8BAAAXKQAAFyoAAAkCAAAF/wAAAn8AAAI
aAAABhAAAAHgAAAAAAAA
 
yinyang 12 × 12 pixels
DwAAADDAAABAIAAAWCAAAJnQAACD8AAAx/AAAP5wAAB+YAAAf+AAAD/AAAAP
AAAA
 
mario 25 × 25 pixels
B//wAH/8PgB/uAOAP/ABgD/wAIA/8AAAP/AAAD/wAAA/8AAAP/gAAD/4AAA/
/AAAH/4AAA//AAAP/4AAB/+AAAP/wAAA/4AAAB/wAAAP8AAAB/AAAAfwAAAD
wAAAAMAAAABAAA==