• Lu Ying

  2019

  Information Systems Research Lab 1

 • Zhou Junjie

  2019

  Information Systems Research Lab 1

 • Huang Xin

  2019

  Information Systems Research Lab 2

 • Puspa Indahati Sandhyaduhita

  2019

  Information Systems Research Lab 2

 • Ghanvatkar Suparna Deepak

  2019

  SoC Multipurpose Space@I3

 • Guo Jia

  2019

  Information Systems Research Lab 2

 • Thiti Suttaket

  2019

  Information Systems Research Lab 2

 • Xu Yichao

  2019

  Information Systems Research Lab 1

 • Qiu Lin

  2019

  Information Systems Research Lab 2

 • Dong Yingqiu

  2019

 • Wong Ming Jie

  2018

  SoC Multipurpose Space@I3

 • Liu Zhongyi

  2018

  Information Systems Research Lab 2

 • Lai Yi

  2018

  Information Systems Research Lab 3

 • Quek Jian Hong Joel

  2019

 • Zhu Cungen

  2018

  Information Systems Research Lab 2

 • Hoang Ton Nu Huong Giang

  2018

  SoC Multipurpose Space@I3

 • Tsyganova Mariya

  2018

  Information Systems Research Lab 2

 • Alvaro Gonzalez Rivas

  2018

  Information Systems Research Lab 2

 • Zheng Chenxu

  2016

  Information Systems Research Lab 2

 • Qiao Mengke

  2016

  Information Systems Research Lab 2

 • Wang Qi

  2017

  Information Systems Research Lab 1

 • Chen Dawei

  2017

  Information Systems Research Lab 2

 • Liu Xuanqi

  2017

  Information Systems Research Lab 2

 • Jiang Liu

  2017

  Information Systems Research Lab 2

 • Guo Yutong

  2017

  Information Systems Research Lab 1

 • Muhammad Nauman Shahid

  2017

  Information Systems Research Lab 2

 • Miao Xiaoyu

  2019

 • Wang Yumeng

  2019

 • Siva Rajesh Kasa

  2018

  Information Systems Research Lab 1

 • Aseem Pahuja

  2020

  Information Systems Research Lab 3

 • Prakash Chandra Sukhwal

  2020

 • Peng Jiaxu

  2020

 • Gao Yuting

  2020

  Information Systems Research Lab 2

 • Chong Siew Men

  2020

 • Xiong Bo

  2020

 • Li Junyi

  2020

 • Tao Jingqiao

  2020

 • Yu Ta

  2020

 • Zhang Xinyi

  2020

 • Yin Jiamin

  2020

  Information Systems Research Lab 1

 • Ding Dan

  2020

  Information Systems Research Lab 2

 • Hu Jinya

  2020

 • Cui Wei

  2020

 • Kong Guoting

  2020

 • Lin Fangshi

  2020

 • Iman Ali Younis Taani

  2020

 • Liu Runfeng

  2016

  Information Systems Research Lab 2

 • Lan Yihong

  2017

  Information Systems Research Lab 1

 • Oteng Ntsweng

  2020

 • Ahmad Zaher Asadullah

  2020

  Information Systems Research Lab 1

 • Ong Zhi Quan

  2020

  Information Systems Research Lab 3

 • Zhuo Yaohong

  2019

 • Shivin Srivastava

  2020

 • Wisam M. R. Zaqoot

  2017

  Information Systems Research Lab 1

 • Ji Eun Shin

  2016

  Information Systems Research Lab 3

 • Li Yonggang

  2020

 • Teo Wen Hao Dennis

  2020