Before AY2013/2014

The gold medal is for the best graduate throughout the course of study for the Bachelor of Science (Computer and Information Sciences) degree.

Defence Science & Technology Agency Prize

2012-13 Huang Yipeng
2012-13 Shailendra Khemka
2011-12 Koh Zi Han 
2011-12 Yong Kim Leng 
2010-11 Ali Razeen 
2010-11 Li HongYang 
2009-10 Chen Yu
2009-10 Bai Jiaqiang
2008-09 Luong Minh Thang
2008-09 Ng Ying Tat
2007-08 Koh Chuan Hock
2007-08 Lee Keng Siang
2006-07 Hoang Viet Tung
2006-07 Kalpana Kumar
2005-06 Wu Yuansheng
2004-05 Huynh Ngoc Dang Trinh
2004-05 Huynh Quang Thuan
2003-04 Choo Fai Cheong
2003-04 Zeng Fanfan
2002-03 Chang Siao Ching, Linda
2002-03 Tan Tony
2001-02 Wang Ya Peng
2001-02 Wu Yin