Before AY2000/2001

The gold medal is for the best student in the Bachelor of Science (Computer and Information Sciences) Honours Examination. The book prize of $100 is for the best student in the Honours Year term project.

IEEE Singapore Information Technology Gold Medal

2011-12 Seah Shao Qi
2010-11 Luo Yan
2009-10 Tan Jian Xiong Erik
2008-09 Huang Bin
2007-08 Chen Xiankun
2006-07 Liu Chang
2005-06 Eu Zhi Ang
2004-05 Fong Wee Teck
2003-04 Koh Yeow Nam, Geoffrey
2000-01 Chew Tsung Chian
1999-00 Low Wai Lup
1998-99 Ng Sy Hong
1997-98 Li Jinyang (Miss)
1996-97 Law Fei Ah (Miss)
1995-96 Ooi Wei Tsang
1994-95 Lam Poh Min
1993-94 Woo Wing Keong
1992-93 Ku Liang Ping
1991-92 Chiang Kiam Peng
1990-91 Chan Chee Yong
1989-90 Goh Cheng Hian
1988-89 Lee Mong Li (Miss)
1987-88 Chan Tai ZanIEEE Singapore Information Technology Book Prize

2009-10 Don Sim Jianqiang
2008-09 Bai Shuyong
2007-08 Seah Teck Seng,Dominic
2006-07 Soe Hla Win
2005-06 Xing Dongfeng
2004-05 Fong Wee Teck
2003-04 Koh Yeow Nam, Geoffrey
2002-03 -
2001-02 -
2000-01 Wang Hai
1999-00 Fu Zhaohui
1998-99 Khoo Yong Bing
1997-98 Ma Yiming
1996-97 Goh Khim Yong