Before AY2011/2012

The medal is for the Honours year student with the best academic exercise/project.

Lijen Industrial Development Medal

2010-11 Le Trong Dao
2009-10 Nguyen Viet Cuong
2008-09 Pan Xiangrui
2007-08 Ye Nan
2006-07 Toh Zhiqiang
2005-06 Nguyen Bao Nguyen
2004-05 Guo Liang
2003-04 Low Jin Kiat
2002-03 Hu Jing
2001-02 Wu Yinghui
2000-01 Ho Ngai Lam
1999-00 Tan Teck Woon
1998-99 Chen Liping (Miss)
1997-98 Dai Haoyu
1996-97 Tan Chung Pheng
1995-96 Goh Aik Hui
1994-95 Lam Poh Min
1993-94 Woo Wing Keong
1992-93 Tan Chee Yong
1991-92 Linus Tham Wai Chung
1990-91 Tan Kuan Yew
1989-90 Yee Jenn Jong
1988-89 Tia Too Seng