Before AY2013/2014

The gold medal is for the best graduate throughout the course of study for the Bachelor of Science (Computer and Information Sciences) degree.

Lee Kuan Yew Gold Medal

2012-13 Le Hong Trieu
2012-13 Tay Wee Leng Kelvin
2012-13 Tran Cong Hoang
2012-13 Zhang Ying
2011-12 Bui Huy Quang Vu 
2011-12 Chua Kien Chuan 
2011-12 Koh Chuen Hoa 
2011-12 Nguyen Thanh Trung 
2010-11 Caleb Chao Jane Heng 
2010-11 Cheong Yi-Wen Adrian 
2010-11 Nguyen Quang Minh Tuan 
2009-10 Aditya Santoso
2009-10 Chew Boon Heng
2009-10 Guo Fei
2009-10 Yang Jianqing
2008-09 Cao Thanh Tung
2007-08 Li Jianran
2006-07 Cai Junfu
2005-06 Zhang Zhiyong,Melvin
2004-05 Guo Yunsong
2003-04 Zeng Yiming
2002-03 Chia Tee Kiah
2001-02 Jemmy Soenjaya
2000-01 Ng Poh Choo
1999-00 Chua Kian Sheng
1998-99 Peter Loh Yoon Chao
1997-98 Yeow Shin We
1996-97 Soo Tuck Yan
1995-96 Leonard Lee Whee Chuen @Lee Loon