BEN LEONG

Associate Professor
School of Computing

National University of Singapore

15 Computing Drive, COM2 Building, #03-20, S(117418)

Tel: (+65) 6516 4240 Fax: (+65) 6779 4580

Email: benleong at comp.nus.edu.sg

 

Results of CS1101S (Semester 1, 2007/2008) Robot Contest
 

Contestants:

   1.  Awesomo

 • Qin Peng

 • Ruchi Bajoria

 • Zeng Qiang

 • Zhou Zhong

   2. Chinese Tea
 • Gu Yang
 • Liang Ting Ting
 • Liu Na
 • Yang Zhisheng

   3. Domo Arigoto Mr Roboto
 • Eng Wan Song
 • Lim Teng Chek
 • Lim Teng Howe
 • Rachel Tay
   4. Dream Scheme Team
 • Deo Amarawi Hogiono
 • Satyam Agarwala
 • Tran Binh Nguyen
 • Vu An Hoa
   5. Four Scheming Dudes
 • Jonathan Hay
 • Koh Zi Han
 • Dominic Sim
 • Yee Jia Hao
   6. Gundam
 • Aaditya Bhasin
 • Goh Chun Lin
 • Naing Taiza Htoon
 • Tham Zi Jie
   7. Marvin
 • Ali Razeen
 • Nicolas Koh
 • Swati Gupta
 • Wei Tengfei
  8. My Vietnam
 • Luu Gia Thuy
 • Ngo Minh Duc
 • Nguyen Van Quang Huy
 • Vu Viet Quynh Huong (Zi)
  9. Robot 2
 • Xavier Chia
 • Iccha Kaur Kohli
 • Ma Xuqian
 • Muhammad Ismail
  10. Robotics with Scheme
 • Nishanth Sudhasanam
 • Ramasubramanian Sivasankar
 • Ramchander Krishna
 • Siddhartha
  11. Scheme Coding Heralds Enormous Mental
         Exertion
 • Caleb Chao
 • Shane Ghui
 • Leow Ruishen
 • Lim Jian-Sheng
  12. The Champions
 • Marjorie Ang
 • Muhammad Shahiddin
 • Tan Zun Zin
  13. THE SHELLSHOCKED!
 • Cornelius Chan
 • Benson Chua
 • Jerilyn Huang
 • Esmond Wong
  14. TOLL
 • Marilyn Li
 • Low See Bei
 • Ong Yanfen
 • Tang Qing Yun

 

Part One - Fixed Curve Contest:

Part Two - Free-Style Contest:

Winning Design:     

Beauty Pageant:

Last updated $Date: 2015/02/26 13:12:23 $