UIT2201: CS & IT Revolution

2003/2004, Semester 1 (Fall 2003)UIT2201 Group 01
 1. ANG JIAN SHAN,IVAN (U020063H)
 2. CHONG KEVIN (U026467L)
 3. CHOW CHIKA (U021056N)
 4. CHUNG SU ANN CHERYL (U034770E)
 5. FONG YING YI (U031082E)
 6. GOMES RENA JEANETTE (U021435A)
 7. HARISH KUMAR KOUNDINYA (U037793N)
 8. NG WE YUAN (U018245N)
 9. NG YING YING CHERIE (U024291W)
 10. SHEELA SEETHARAMAN (U032913W)
 11. SUN XIAOJIA (U037789M)
 12. TAN TSUN HO MARK (U025488W)
 13. TAN YIK HOW,EDMOND (U018234H)
 14. TSE JIA-LIN ANGELINE (U031539W)
 15. XIE MINGGENG (U024115Y)

UIT2201 Group 02
 1. AALOK GUPTA (U026749L)
 2. CHOO MEI YAN MELISSA (U022727U)
 3. CHUA SHI QIAN (U032804M)
 4. GAN ZHIRONG,JASON (U020276J)
 5. HUANG RONGJIA (U037788B)
 6. HUANG XIN (U017648X)
 7. LIM HUIXING (U024117X)
 8. LIN SIJIA (U032920H)
 9. SETIONO HENRY (U020116J)
 10. SHARON CHRISTINE POERWANTO (U034904Y)
 11. TAN CHEW MUI EILEEN (U032557J)
 12. TENG PEI YUN (U014229R)
 13. WANG YIZHEN (U010642U)
 14. WANG ZIRUI (U035129J)
 15. ZHANG GUANYANG (U033166W)
 16. ZHOU LIHAN (U032031H)
 17. ZHU TAO (U018240H)