CONGRATULATIONS TO ALL WINNERS!

Results of NOI'99 (20th March 1999)

IOI'99 PARTICIPANTS (selected in August, 1999)
Lim Chen Hao, Kelvin Anglo-Chinese Junior College
Lim Hong Ping Hwa Chong Junior College
Tay Kah Keng Raffles Institution
Yuen Siu Hong Hwa Chong Junior College

TOP WINNERS IN NOI'99
First Lim Hong Ping Hwa Chong Junior College
Second Tan Chun Kiat Raffles Junior College
Third Leong Derek Raffles Junior College
Fourth Tay Kah Keng Raffles Institution

TOP SECONDARY SCHOOL CONTESTANTS
Tay Kah Keng Raffles Institution
Chiu Jiawei The Chinese High School

TOP JUNIOR COLLEGES
Hwa Chong Junior College
Raffles Junior College

TOP SECONDARY SCHOOLS
Raffles Institution
The Chinese High School

MEDALLISTS
GOLD medallists SILVER medallists BRONZE medallists
Leong Derek RJC       Chen Jiahao RJC            Chan Sin Huan TJC
Lim Chen Hao, Kelvin ACJC Chiu Jiawei TCHS Chan Yong Wei ACS(Ind)
Lim Hong Ping HCJC Goh Chong Hock HCJC Chan Jenn Haur NJC
Tan Chun Kiat RJC Goh Yu Tak, Benjamin NJC Chia Jiun Wei RI
Tay Kah Keng RI Huang Xin HCJC Edward Rankin RJC
    Liemhetcharat Somchaya RI Ho Qirong ACS(Ind)
    Luo Qing Long Beatty Huang ZhongHan, Alex NYJC
    Ma Zixuan HCJC Koh Wei Min, Kelvin VJC
    Ng Wen Long SAJC Leong Wai Kay VJC
    Ngiam Jiquan TCHS Lim Ching Hway NJC
    Ong Sun Kiat, Keith VJC Lim Weiliang, Joseph Mayflower
    Teng Junbin RJC Lin Rong Xiang AJC
    Yeo Cheng Long, Jaesson ACS(Ind) Lu Wei Quan VJC
    Yuen Siu Hong HCJC Pan Xing Hao TCHS
        Phua Daryl TCHS
        Quan Yeqiang, Derrick SAJC
        Ridzuan Ashim Anderson
        Siu Zhou Bin SJI
        Tan Min'an Anderson
        Tan San Qing, Ernest A.Ibrahim
        Tay Kah Seng RI
LEGEND
Junior Colleges          Secondary Schools
AJC Anderson Junior College   A.Ibrahim Ahmad Ibrahim Sec. School
ACJC Anglo-Chinese Junior College   Anderson Anderson Sec. School
HCJC Hwa Chong Junior College   ACS(Ind) Anglo-Chinese School (Independent)
NYJC Nanyang Junior College   Beatty Beatty Sec. School
NJC National Junior College   Mayflower Mayflower Sec. School
RJC Raffles Junior College   RI Raffles Institution
SAJC St. Andrew's Junior College   SJI St. Joseph's Institution
TJC Temasek Junior College   TCHS The Chinese High School
VJC Victoria Junior College