Teaching Awards

2024
Faculty Teaching Excellence Award (FTEA) Winners
 1. Ai Xin
 2. Bryan Hooi Kuen Yew
 3. Henry Chia Wai Kit
 4. Daren Ler Shan Wen
 5. Diptarka Chakraborty
 6. Ganesh Neelakanta Iyer
 7. He Bingsheng
 8. Ilya Sergey
 9. Jithin Vachery
 10. Sanka Rasnayaka
 11. Prabhu Natarajan
 12. Prasanna Karthik Vairam
 13. Shashank Shekhar Tripathi
 14. Tan Chuan Hoo
 15. Varun Karamshetty
 16. Warut Suksompong
 17. Wang Ye
Faculty Teaching Excellence Award (FTEA) Winners and Honour Roll
 1. Christian Von Der Weth
 2. Jin Chen
 3. Angela Yao Yingjie
Full-Time Teaching Assistant Award Winners
 1. Enzio Kam Hai Hong
 2. Hu Yiqing
2023
Annual Teaching Excellence Award (ATEA) Winners
 1. Cristina Carbunaru
 2. Henz, Martin Joachim
 3. Richard Ma Tianbai
 4. Kuldeep Singh Meel
 5. Prabhu Natarajan
 6. Tan Wee Kek
Annual Teaching Excellence Award (ATEA) Honour Roll
 1. Seth Lewis Gilbert
Faculty Teaching Excellence Award (FTEA) Winners
 1. Christian Von Der Weth
 2. Li Jia Lin
 3. Xiao Xiao Kui
 4. Richard Ma Tian Bai
 5. Reza Shokri
 6. Trevor Carlson
 7. Tan Tiow Seng
 8. Warut Suksompong
 9. Varun Karamshetty
 10. Liang Zhenkai
 11. Ilya Sergey
 12. Zhai Yingda
 13. Jin Chen
 14. Prabhu Natarajan
 15. Prasanna Karthik Vairam
 16. Angela Yao
Faculty Teaching Excellence Award (FTEA) and Honour Roll
 1. Kuldeep Singh Meel
 2. Stanley Kok
 3. Anderson Ronald Boyd
 4. Lee Gim Hee
 5. Martin Henz
 6. Tan Wee Kek
Faculty Digital Education Award (FDEA) Winner
 1. Adi Yoga Sidi Prabawa
Full-Time Teaching Assistant Award Winners
 1. Han Liang Wee Eric
 2. Lim Mei Ling May
 3. Yuen Sheung Man
 4. Foo Yong Qi
 5. Quek Jian Hong Joel
 6. Sriram Sami
2022
Outstanding Educator Award (OEA) Winner
 1. Heng Cheng Suan
Annual Teaching Excellence Award (ATEA) Winners
 1. Cristina Carbunaru
 2. Seth Lewis Gilbert
 3. Kuldeep Singh Meel
 4. Harold Soh Soon Hong
 5. Tan Keng Yan, Colin
 6. Lim Shi Ying
Faculty Teaching Excellence Award (FTEA) Winners
 1. Jonathan Mark Scarlett
 2. Akshay Narayan
 3. Kuldeep Singh Meel
 4. Tan Keng Yan, Colin
 5. Stanley Kok
 6. Yao Yingjie Angela
 7. Chong Ket Fah
 8. Jin Chen
 9. Zhai Yingda
 10. Christian Von Der Weth
 11. Xiao Xiaokui
 12. Ong Chong Hui Desmond
 13. Anderson Ronald Boyd
Faculty Teaching Excellence Award (FTEA) and Honour Roll
 1. Heng Cheng Suang
 2. Harold Soh Soon Hong
 3. Lim Shi Ying
 4. Cristina Carbunaru
 5. Rajan Vaibhav
Faculty Digital Education Award Winners
 1. Leong Wai Kay & Team (Leong Wing Lup Ben, Chen Yisheng Jonathan, Louie Tan Yi Jie)
Full-Time Teaching Assistant Award
 1. Sriram Sami
 2. Quek Jian Hong Joel
 3. Alex Foo Da Weng
 4. Jeffry Hartanto
2021
Annual Teaching Excellence Award (ATEA) Winners
 1. Soh Soon Hong, Harold
 2. Keith Barrett Carter
 3. Heng Cheng Suang
 4. Tan Wee Kek
Annual Digital Education Award (ADEA) Winners
 1. Martin Joachim Henz & Team (Low Kok Lim, Ronald Boyd Anderson, Liew Chun Tze Eldric)
Annual Teaching Excellence Award (ATEA) Honour Roll
 1. Steven Halim
Faculty Teaching Excellence Award (FTEA) Winners
 1. Heng Cheng Suang
 2. Tan Wee Kek
 3. Keith Barrett Carter
 4. He Bingsheng
 5. Lim Shi Ying
 6. Soh Soon Hong Harold
 7. Kuldeep Singh Meel
 8. Vaibhav Rajan
 9. Stanley Kok
Faculty Digital Education Award (FDEA) Winners
 1. Cristina Carbunaru
 2. Martin Joachim Henz
 3. Low Kok Lim
 4. Ronald Boyd Anderson
Full-time Teaching Assistant Award
 1. Chok Ke Wen Terence
 2. Quek Jian Hong Joel
Faculty Teaching Excellence Award (FTEA) Winner with Honour Roll
 1. Soo Yuen Jien
Academic Year 2018/19
Annual Teaching Excellence Award (ATEA) Winners
 1. Chia Wai Kit, Henry
 2. Steven Halim
 3. Tan Wee Kek
Annual Teaching Excellence Award (ATEA) Honour Roll
 1. Lek Hsiang Hui
Faculty Teaching Excellence Award (FTEA) Winners
 1. Cristina Carbunaru
 2. Soh Soon Hong Harold
 3. Heng Cheng Suang
 4. Isam Faik
 5. Lee Gim Hee
 6. Lim Shi Ying
 7. Ravi Suppiah
 8. Richard Ma Tianbai
 9. Roger Zimmermann
 10. Soo Yuen Jien
 11. Tan Wee Kek
 12. Vaibhav Rajan
Academic Year 2017/18
Outstanding Educator Awards (OEA) 2018
 1. Soo Yuen Jien
Annual Teaching Excellence Award (ATEA) Winners
 1. Steven Halim
 2. Lek Hsiang Hui
Faculty Teaching Excellence Award (FTEA) Winners
 1. Terence Sim
 2. Lee Gim Hee
 3. Low Kian Hsiang Bryan
 4. Soh Soon Hong Harold
 5. Tan Tuck Choy Aaron
 6. Tan Wee Kek
Faculty Teaching Excellence Award (FTEA) Winners with Honour Roll
 1. Lek Hsiang Hui
Faculty Special Teaching Award (FSTA) Winner
 1. Chris Boesch
Faculty Best Teaching Assistant Award
 1. Chew Teck Meng Ivan
Academic Year 2016/17
Annual Teaching Excellence Award (ATEA) Winners
 1. Martin Henz
 2. Ng Teck Khim
 3. Lek Hsiang Hui
Faculty Teaching Excellence Honour Roll
 1. Ng Teck Khim
 2. Tan Soon Huat Gary
 3. Low Kok Lim
 4. Lek Hsiang Hui
Faculty Teaching Excellence Award (FTEA) Winners
 1. Martin Henz
 2. Ng Teck Khim
 3. Terence Sim
 4. Tan Chuan Hoo
 5. Tan Soon Huat Gary
 6. Isam Faik
 7. Low Kok Lim
 8. Soo Yuen Jien
 9. Lek Hsiang Hui
 10. Zhao Jin
 11. Chong Ket Fah
Faculty Best Teaching Assistant Award
 1. Chew Teck Meng Ivan
Academic Year 2015/16
Annual Teaching Excellence Award (ATEA) Winners
 1. Chia Wai Kiat, Henry
 2. Seth Lewis Gilbert
 3. Leow Wee Kheng
 4. Huang Ke-Wei
 5. Lek Hsing Hui
Annual Teaching Excellence Award (ATEA) Honour Roll
 1. Zhou Lifeng
Faculty Teaching Excellence Award (FTEA) Winners
 1. Leow Wee Kheng
 2. Ng Teck Khim
 3. Chang Ting Ting, Klarissa
 4. Isam Faik
 5. Tan Swee Lin, Sharon
 6. Low Kok Lim
 7. Lek Hsiang Hui
Faculty Teaching Excellence Award (FTEA) Winners with Honour Roll
 1. Huang Ke-Wei
 2. Seth Lewis Gilbert
Faculty Best Teaching Assistant Award
 1. Chew Teck Meng, Ivan
Academic Year 2014/15
Outstanding Educator Awards (OEA) 2015
 1. Ben Leong
Annual Teaching Excellence Award (ATEA) Winners
 1. Steven Halim
 2. Zhou Lifeng
 3. Tan Swee Lin, Sharon
Faculty Teaching Excellence Award (FTEA) Winners
 1. Steven Halim
 2. Chia Wai Kit, Henry
 3. Liang Zhenkai
 4. Chan Chee Yong
 5. Ooi Wei Tsang
 6. Hugh Anderson
 7. Tan Swee Lin Sharon
 8. Ng Teck Khim
 9. Kan Min-Yen
 10. Seth Gilbert
 11. Lek Hsiang Hui
Faculty Teaching Excellence Award (FTEA) Winners with Honour Roll
 1. Steven Halim
 2. Chia Wai Kit, Henry
 3. Liang Zhenkai
 4. Chan Chee Yong
 5. Ooi Wei Tsang
 6. Hugh Anderson
Academic Year 2013/14
Annual Teaching Excellence Award (ATEA) Winners
 1. Norman Hugh Anderson
 2. Seth Lewis Gilbert
 3. Liang Zhenkai
 4. Zhou Lifeng
Annual Teaching Excellence Award (ATEA) Honour Roll
 1. Soo Yuen Jien
 2. Heng Cheng Suang
Faculty Teaching Excellence Award (FTEA) Winners
 1. Zhou Lifeng
 2. Seth Gilbert
 3. Liang Zhenkai
 4. Hugh Anderson
 5. Huang Ke-Wei
 6. Chia Wai Kit, Henry
 7. Hahn Jungpil
 8. Chang Ting Ting, Klarissa
 9. Low Kok Lim
 10. Tan Soon Huat, Gary
 11. Goh Khim Yong
Faculty Teaching Excellence Award (FTEA) Winners with Honour Roll
 1. Zhou Lifeng
Academic Year 2012/13
Annual Teaching Excellence Award (ATEA) Winners
 1. Liang Zhenkai
 2. Soo Yuen Jien
 3. Tan Sun Teck
 4. Zhou Lifeng
 5. Heng Cheng Suang
Annual Teaching Excellence Award (ATEA) Honour Roll
 1. Damith Chatura Rajapakse
 2. Tan Wee Kek
Faculty Teaching Excellence Award (FTEA) Winners
 1. Zhou Lifeng
 2. Cheng Holun, Alan
 3. Liang Zhenkai
 4. Tan Sun Teck
 5. Steven Halim
 6. Chan Chee Yong
 7. Ooi Wei Tsang
 8. Hugh Anderson
 9. Huang Ke-Wei
Faculty Teaching Excellence Award (FTEA) Winners with Honour Roll
 1. Cheng Holun, Alan
Best Teaching Assistant Award
 1. Chong Ket Fah
Academic Year 2011/12
Annual Teaching Excellence Award (ATEA) Winners
 1. Damith Chatura Rajapakse
 2. Heng Cheng Suang
 3. Tan Wee Kek
Faculty Teaching Excellence Award (FTEA) Winners
 1. Heng Cheng Suang
 2. Damith Chatura Rajapakse
 3. Tan Sun Teck
 4. Zhou Lifeng
 5. Steven Halim
 6. Cheng Holun, Alan
Faculty Teaching Excellence Award (FTEA) Winners with Honour Roll
 1. Heng Cheng Suang
 2. Damith Chatura Rajapakse
 3. Tan Sun Teck
Best Teaching Assistant Award
 1. Le Ngoc Sang
Academic Year 2010/11
Annual Teaching Excellence Award (ATEA) Winners
 1. Damith Chatura Rajapakse
 2. Soo Yuen Jien
 3. Tan Sun Teck
 4. Heng Cheng Suang
 5. Tan Wee Kek
Annual Teaching Excellence Award (ATEA) Honour Roll
 1. Ben Leong Wing Lup
 2. Anand Mohan Ramchand
Faculty Teaching Excellence Award (FTEA) Winners
 1. Damith Chatura Rajapakse
 2. Tan Wee Kek
 3. Tan Sun Teck
 4. Heng Cheng Suang
 5. Michael Scott Brown
 6. Chia Wai Kit, Henry
 7. Ooi Wei Tsang
Faculty Teaching Excellence Award (FTEA) Winners with Honour Roll
 1. Tan Wee Kek
 2. Michael Scott Brown
Best Teaching Assistant Award
 1. Achudhan Sivakima
 2. Du Wenyu
Academic Year 2009/10
Annual Teaching Excellence Award (ATEA) Winners
 1. Michael Scott Brown
 2. Damith Chatura Rajapakse
 3. Ben Leong Wing Lup
 4. Anand Mohan Ramchand
 5. Tan Wee Kek
Annual Teaching Excellence Award (ATEA) Winners
 1. Aaron Tan Tuck Choy
Faculty Teaching Excellence Award (FTEA) Winners
 1. Leong Wing Lup, Ben
 2. Anand Mohan Ramchand
 3. Damith Chatura Rajapakse
 4. Michael Scott Brown
 5. Tan Wee Kek
 6. Soo Yuen Jien
 7. Heng Cheng Suang
 8. Tan Sun Teck
Faculty Teaching Excellence Award (FTEA) Winners with Honour Roll
 1. Leong Wing Lup, Ben
 2. Anand Mohan Ramchand
 3. Soo Yuen Jien
Best Teaching Assistant Award
 1. Yi Cheng
 2. Zhou Lifeng