Academic Year 2021/22

Outstanding Educator Award (OEA) Winner

 1. Heng Cheng Suan

Annual Teaching Excellence Award (ATEA) Winners

 1. Cristina Carbunaru
 2. Seth Lewis Gilbert
 3. Kuldeep Singh Meel
 4. Harold Soh Soon Hong
 5. Tan Keng Yan, Colin
 6. Lim Shi Ying

Faculty Teaching Excellence Award (FETA) Winners

 1. Christian Von Der Weth
 2. Tan Wee Kek
 3. Li Jia Lin
 4. Xiao Xiao Kui
 5. Richard Ma Tian Bai
 6. Reza Shokri
 7. Trevor Carlson
 8. Tan Tiow Seng
 9. Warut Suksompong
 10. Varun Karamshetty
 11. Lee Gim Hee
 12. Boyd Anderson
 13. Liang Zhenkai
 14. Ilya Sergey
 15. Zhai Yingda
 16. Jin Chen
 17. Prabhu Natarajan
 18. Prasanna Karthik Vairam
 19. Martin Henz
 20. Djordje Jevdjic
 21. Kuldeep S. Meel
 22. Angela Yao
 23. Stanley Kok

Faculty Digital Education Award (FDEA) Winner

 1. Adi Yoga Sidi Prabawa

Full-Time Teaching Assistant Award Winners

 1. Han Liang Wee Eric
 2. Lim Mei Ling May
 3. Yuen Sheung Man
 4. Foo Yong Qi
 5. Quek Jian Hong Joel
 6. Sriram Sami